JUDr. Bc. Milan Trávníček, zapsaný mediátor

zároveň advokát působící v Blansku

Fotka

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby, kterou je mediátor. Mediace se využívá zejména v rodinných vztazích, obchodních sporech, pracovněprávních sporech či sousedských sporech. Má ale široké využití.

Mediátoři nemají ke sporu žádný předchozí vztah. Jsou nezávislí, nerozhodují nijak spor stran a mají v podstatě tu úlohu, že pomáhají stranám dobře komunikovat a hledat vzájemné porozumění a dohodu.

Mezi nesporné přednosti mediace patří ve srovnání s dlouholetým soudním sporem:

  • rychlost vyřešení sporu
  • nižší finanční náklady
  • v rámci mediační dohody lze široce upravit vzájemné vztahy
  • komunikace probíhá v neformálním prostředí
  • dochází k dlouhodobému narovnání mezilidských vztahů

Mediaci poskytuji jako dosud jediný zapsaný mediátor na okrese Blansko. Jsem zapsán v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Probíhá u mě první setkání s mediátorem, které může být účastníkům soudního řízení nařízeno soudem ve smyslu § 100 občanského soudního řádu.

Zároveň samozřejmě poskytuji mediační služby v případě, kdy mne strany přímo osloví s žádostí o pomoc.

S ohledem na to, že mám právnické vzdělání, mohu dopomoci právně nezastoupeným stranám uzavřít právně bezvadnou dohodu.