JUDr. Bc. Milan Trávníček, zapsaný mediátor

zároveň advokát působící v Blansku

Fotka JUDr. Milan Trávníček

Kdo jsem

Své právní vzdělání jsem získal na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Seznamu advokátů ČR jsem zapsán pod ev. č. ČAK 15791. Působím jako advokát se všeobecným zaměřením.

Absolvoval jsem mediační kurs pořádaný Českou advokátní komorou, který byl veden JUDr. Martinou Doležalovou, PhDr. Andreou Matouškovou a belgickým mediátorem Dr. Patrickem Van Leynseele.

Mediaci poskytuji jako zapsaný mediátor. Jsem zapsán v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Probíhá u mě první setkání s mediátorem, které může být účastníkům soudního řízení nařízeno soudem ve smyslu § 100 občanského soudního řádu.

Zároveň samozřejmě poskytuji mediační služby v případě, kdy mne strany přímo osloví s žádostí o pomoc.