Mediace

vezměte osud do svých rukou

Fotka

O mediaci

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby, kterou je mediátor.

Mediátor je neutrální osobou. Pomáhá stranám při dialogu, nesoudí strany ani jejich spor. Nerozhoduje o jejich právech a povinnostech. Nevydává stanovisko k předmětu sporu. Pomáhá ale stranám v tom, aby samy nalezly vhodné řešení pro ně samotné.

Mediace je možná tam, kde strany mohou nakládat se svými právy. Typicky není možná tam, kde je třeba autoritativního rozhodnutí soudu (např. určení otcovství).

Mediace je dobrovolná, takže záleží na stranách, zda chtějí vyřešit svou situaci smírně a zejména zda chtějí svým aktivním konáním ovlivnit svou budoucnost, či zda ponechají rozhodnutí o jejich právech a povinnostech na soud.

Mezi nesporné přednosti mediace patří ve srovnání s dlouholetým soudním sporem:

  • rychlost vyřešení sporu
  • typicky nižší finanční náklady
  • v rámci mediační dohody lze široce upravit vzájemné vztahy
  • komunikace probíhá v neformálním prostředí
  • dochází k narovnání mezilidských vztahů